Co to jest matura rozszerzona geografia?

Matura geografia to egzamin, który można zdawać po ukończeniu liceum. Jest on przeznaczony dla osób, które chcą podjąć studia na kierunku geograficznym. Aby zdać egzamin, musisz uzyskać co najmniej 50% punktów.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna składa się z trzech części:

 • pierwsza część to wybór jednego z trzech tematów (A, B lub C), na który należy napisać esej;
 • druga część to wybór jednego z trzech tematów (A, B lub C), na który należy odpowiedzieć w formie krótkiej odpowiedzi;
 • trzecia część to pytania otwarte, na które należy odpowiedzieć w formie krótkiej odpowiedzi.

Część praktyczna składa się z dwóch części:

 • pierwsza część to wybór jednego z trzech tematów (A, B lub C), na który należy napisać esej;
 • druga część to pytania otwarte, na które należy odpowiedzieć w formie krótkiej odpowiedzi.

Wszystko, co musisz wiedzieć o maturze rozszerzonej z geografii

Matura rozszerzona z geografii to egzamin, który można zdawać po ukończeniu liceum. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Pisemną część egzaminu można zdawać na trzech poziomach: podstawowym, rozszerzonym i biegłym. Ustna część egzaminu składa się z dwóch części: wywiadu i prezentacji. Aby zdać egzamin rozszerzony z geografii, należy uzyskać co najmniej 50% punktów. Pisemną część egzaminu można zdawać na trzech poziomach: podstawowym, rozszerzonym i biegłym. Ustna część egzaminu składa się z dwóch części: wywiadu i prezentacji.

Poziom podstawowy jest przeznaczony dla osób, które nie mają większej wiedzy o geografii. Rozszerzony jest przeznaczony dla osób, które mają już pewną wiedzę o geografii, a biegły jest przeznaczony dla osób, które mają bardzo dużo wiedzy o geografii.

Jak przygotować się do matury rozszerzonej z geografii?

Matura rozszerzona z geografii jest egzaminem, który wymaga od uczniów głębokiej wiedzy na temat danego przedmiotu. Aby dobrze przygotować się do tego egzaminu, należy:

 • Przejrzeć cały program nauczania geografii i upewnić się, że rozumie się wszystkie pojęcia i zagadnienia.
 • Wybrać kilka tematów, które chce się szczegółowo przeanalizować i zapoznać się z różnymi źródłami informacji na ich temat.
 • Nauczyć się metod analizy danych i interpretacji map.
 • Ćwiczyć rozwiązywanie zadań i problemów.

Co rozszerzyć w geografii na maturze?

Matura rozszerzona geografia – co musisz wiedzieć?

 1. W geografii na maturze rozszerzonej musisz znać podstawowe pojęcia i terminy, takie jak: kontynent, państwo, stolica, rzeka, góra, las, pustynia, klimat, strefa klimatyczna, środowisko naturalne i środowisko człowieka.
 2. Musisz też potrafić określić położenie geograficzne danego obszaru na mapie świata lub Europy. Powinieneś umieć wskazać najważniejsze cechy fizyczne i społeczno-gospodarcze danego kraju.