Matura geograficzna 2023: przygotowania, terminy, egzamin Matura geograficzna to jeden z egzaminów dojrzałości, który muszą zdać wszyscy absolwenci szkół średnich. W tym artykule przybliżamy terminy egzaminu, jak się do niego przygotować oraz jakie szanse ma się na uzyskanie dobrej oceny. Matura geografia to jeden z egzaminów dojrzałości, który muszą zdać wszyscy absolwenci szkół średnich. W tym artykule przybliżamy terminy egzaminu, jak się do niego przygotować oraz jakie szanse ma się na uzyskanie dobrej oceny.

Egzamin maturalny z geografii odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z dwóch części: obowiązkowej i dodatkowej. W części obowiązkowej egzaminuje się wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania dla danego rocznika. Dodatkowa część egzaminu polega na wykonaniu jednego z trzech zadań proponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do wyboru są trzy tematy: “Zagospodarowanie przestrzenne”, “Wpływ środowiska naturalnego na rozwój społeczeństwa” oraz “Rozwój transportu a struktura przestrzenna”.

Czas trwania egzaminu pisemnego to 180 minut (3 godziny). Ustna część egzaminu składa się z dwóch etapów. W pierwszej części egzaminator pyta o podstawowe informacje dotyczące tematu pracy pisemnej. Drugi etap to rozmowa na temat bieżącego stanu gospodarki świata lub Polski. Rozmowa ma charakter otwarty, a jej celem jest sprawdzenie umiejętności analizowania i interpretacji danych oraz formułowania opinii na dany temat. Czas trwania egzaminu ustnego to 15-20 minut.

Aby zdać maturę geograficzną, należy uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uznania z każdej części egzaminu.

Jak się przygotować do egzaminu maturalnego z geografii?

Warto zacząć od przejrzenia programu nauczania, aby wiedzieć, czego się spodziewać na egzaminie. Można także skorzystać z poradników dostępnych w księgarniach lub online.

Kolejnym krokiem jest stworzenie planu nauki, który pomoże Ci efektywnie przyswoić materiał. Podczas planowania warto uwzględnić również czas na odpoczynek i relaks, aby uniknąć stresu.

Aby lepiej zapamiętać materiał, warto go powtarzać w różnych formach. Dobrym sposobem jest tworzenie notatek lub mindmap, a także uczenie się z kartami flashcard.

Warto także rozwiązywać testy maturalne oraz ćwiczenia dostępne w internecie lub w podręcznikach. Dzięki temu będziesz miał/a okazję sprawdzić swoją wiedzę i nabrać pewności siebie przed egzaminem.

Co trzeba wiedzieć, aby zdać egzamin maturalny z geografii?

  1. Egzamin maturalny z geografii składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej należy rozwiązać test, który obejmuje zagadnienia z całego programu nauczania. Część praktyczna polega na wykonaniu mapy lub prezentacji multimedialnej na jeden z tematów przewidzianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
  2. Aby dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z geografii, należy regularnie ćwiczyć rozwiązywanie testów i ćwiczeń oraz oglądać filmy edukacyjne i czytać książki popularnonaukowe. Warto także uczestniczyć w lekcjach fakultatywnych lub kursach przygotowujących do egzaminu.
  3. Przed egzaminem maturalnym warto odbyć kilka godzin praktyki w sali egzaminacyjnej, aby przyzwyczaić się do nowego otoczenia i stresującej atmosfery. Podczas praktyki można także sprawdzić, jak długo trwa wykonywanie poszczególnych zadań i czy jest się w stanie je wykonać w odpowiednim czasie.
  4. Egzamin maturalny z geografii jest trudny, ale możliwy do zdania. Ważne jest, aby dobrze się do niego przygotować i mieć świadomość, że trzeba będzie dużo pracować.